Catalan | English (US) | Español | Euskara

Hemeroteca i retalls de premsa

Títol Hemeroteca i Retalls premsa
Descripció: La sèrie I. Hemeroteca i Retalls premsa, va del nombre [2858] al [3798]. Es compon de l’hemeroteca, amb algunes revistes on apareix Ovidi en reportatges o articles i altres de la seua possessió. I finalitza la sèrie amb una gran quantitat de retalls de premsa, que moltes vegades estan agrupats en un mateix full . L’hemeroteca i els retalls de premsa són importants més que res per la seua gran extensió, ja que en companyia de les fotos es tracta del material més extens de l’arxiu.
Els tipus de fitxes d’aquesta sèrie són:
Hemeroteca: Número entre claudàtors; data si en té o “s.d.”; títol de la publicació en cursiva; títol de l’article entre cometes; descripció en cursiva si cal.
Retalls de premsa: Número entre claudàtors; data si en té o “s.d.”; títol del diari en cursiva si en té; títol de l’article entre cometes; autor si es coneix; descripció en cursiva.

Popular tags

Album info