Catalan | English (US) | Español | Euskara

Epistolari

Títol Epistolari
Descripció: La sèrie B. Epistolari, va des del nombre [129] al [815]. En ella hi trobem les cartes i les postals que van ser enviades a Ovidi i algunes de les que va enviar el mateix Ovidi, a altres, i curiosament també a si mateix, es tracta de postals que s’enviava en els seus viatges a sa casa, on es fa salutacions i acudits. També s’hi troben en esta sèrie 312 targetes de visita, algunes d’elles tenen anotacions manuscrites, i per últim una carpeta d’adreces de directors, periodistes etc...

El tipus de fitxa d’aquesta sèrie està construida de la següent manera: Número entre claudàtors; data si en té, si no posem “s.d.” (sense datar); topònim si en té; qualificació de carta o postal i de manuscrit o mecanoscrit; nombre de fulls; i en cursiva la descripció anomenant els antropònims i els topònims separats per punt i coma (; ).

Popular tags

Album info