Catalan | English (US) | Español | Euskara

Cartells i fullets de mà

La sèrie H. Cartells i Fullets de mà, va del nombre [2634] al [2857]. Es compon dels cartells i fullets de mà d’activitat pròpia, i els d’activitat aliena. Els cartells i fullets de mà d’activitat pròpia són importants per obtindre material de les obres teatrals i els concerts, sobretot, que va realitzar Ovidi al llarg de la seua carrera profesional. Trobem cartells de “Sis hores a Canet”, els fullets de mà de les actuacions al Palau de la Musica Catalana etc...
El tipus de fitxa dels Cartells i fullets de mà és: Número entre claudàtors; data si en té o “s.d.”; títol en negreta si en té o “s.t.”; antropònims i topònims en cursiva i separats per punt i coma (;).

Popular tags

Album info