Catalan | English (US) | Español | Euskara

Audiovisuals

Títol Audiovisuals
Descripció: La sèrie E. Audiovisuals, va del nombre [1066] al [2488]. Es compon de les fotos personals (familiars, amics, viatges), de les fotos de treball (estudi, concerts, teatre, cine o T.V.), de les diapositives personals i de treball, dels negatius de treball i personals, dels fotogrames de la pel•lícula “Fuego Eterno”, de dos cintes magnetofòniques, i dels discos, una producció propia amb la maquetació de portada del disc Ovidi Montllor, la del disc Ovidi Montllor diu Sagarra i de l’Antologia de 13 C.D. També té una discoteca personal formada per singles d’autors com Araceli Banyuls, Bob Dylan, Dolors Laffitte, Francesc Pi de la Serra, Raimon, Leó Ferre, Pascal Comelade o un disc de M. ª del Mar Bonet dedicat. Dins dels audiovisuals cal destacar la importància de les fotografíes per la seua considerable extensió.
Els diferents tipus de fitxes d’aquesta sèrie estan formades de la següent manera:
Fotografies: Número entre claudàtors; data si en té o “s.d.”; l’autor si es coneix; si és en blanc i negre (B/N) o en color, o fotocòpia; les mides; descripció en cursiva; nombre d’exemplars si en són més d’una, en cursiva també.
Diapositives: Número entre claudàtors; si és color o blanc i negre (B/N); descripció en cursiva.
Negatius: Número entre claudàtors; si és un negatiu o una tira d’un número determinat de negatius; descripció en cursiva.
Fotogrames: Número entre claudàtors; fotograma; color o B/N; descripció en cursiva.
Discoteca personal: Número entre claudàtors; autor en versaleta; títol en cursiva; descripció si cal en cursiva; any; Single.

Popular tags

Album info